Iedereen die de Tibetaanse Terriër een warm hart toedraagt kan en mag lid worden van onze rasvereniging.
Doordat we kleinschalig werken zijn we in staat om de kosten voor het lidmaatschap laag te houden!
Hoofdleden betalen slechts € 17,50 per jaar en een gezinslid € 5,00.
Er worden GEEN administratiekosten in rekening gebracht.

Gezinsleden zijn personen, woonachtig op hetzelfde adres als het hoofdlid. Daar zijn geen leeftijdgrenzen aan verbonden.
Zij zijn tevens stemgerechtigd op de Algemene Ledenvergadering.

Onze leden mogen het volgende verwachten:

  • ontvangst per post van het full colour clubblad TIBBIE TALK welke 2 keer per jaar verschijnt;
  • gratis deelname aan de door de rvTT georganiseerde activiteiten, tenzij anders vermeld;
  • advisering en ondersteuning op het gebied van verzorging, voeding en gedrag van de hond;
  • bemiddeling bij probleemsituaties rond de hond.

Kort na uw aanmelding ontvangt u een factuur per e-mail met daarin alle verdere gegevens.

Lidmaatschapsformulier
Indien anders dan Nederland
Mobiel en/of vast nummer
Bezig met versturen