In 2013 heeft een aantal liefhebbers besloten om een nieuwe en meer bij de tijdse rasvereniging op te richten voor de Tibetaanse terriër.

De doelstelling van de rvTT ligt besloten in de beantwoording van de volgende drie kernvragen:

  • wat doet de vereniging voor de eigenaren van een Tibetaanse terriër?
  • welke eisen stel je aan een Tibetaanse terriër als je er mee wilt fokken?
  • welke eisen stelt de rasvereniging aan fokkers van Tibetaanse terriërs?

Ook is er door middel van de statuten en het fokbeleid een aantal uitgangspunten geformuleerd welke duidelijk maken dat de rvTT midden in de huidige, roerige tijd staat van de kynologie.
Veel meer nadruk ligt er op de relatie tussen hond en gezin, welzijn en gezondheid van de hond en veel minder op uiterlijke kenmerken en schoonheid als iets dat nagestreefd moet worden.

1

Als eerste stap is er geen verplichting om deel te nemen aan hondenshows als één van de voorwaarden om te mogen fokken met Tibetanen. Wel zal er in samenwerking met één of meer keurmeesters een aankeuring (fokgeschiktheidskeuring, VFR art. 7.2) ontwikkeld worden om zeker te stellen dat de Tibetaan er ook als Tibetaan blijft uitzien waarbij het oorspronkelijke “type” model zal staan en niet een “schoonheidsideaal”.
De rvTT zal geen clubmatch organiseren. Wel zal zij van haar fokkers verwachten dat deze regelmatig aan shows deelnemen om zodoende ons mooie ras aan het publiek te tonen.

Veel plezier met verder lezen op onze site!