Het is bijna zover!!!

De grote familie fun dag van de rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvTT, komt er aan.
Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom!!
ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

Het programma in grote lijnen:

De bekende Olympiade met 5 à 6 spellen, met voor leden rvTT de mogelijkheid de fantastische wisselbeker mee naar huis te mogen nemen.

In de middag voorlichting en informatie over vlooien en tekenbestrijding door Anita van Steijn, breeder specialist bij Bayer Animal Health.

Info en demo vachtverzorging met producten van PlushPuppy door Bianca van Horsen.

Aankeuring van Tibetaanse terriërs door dierenarts/specialist, fokker, voorzitter EGCN en keurmeester Hildeward Hoenderken.

In de ochtend worden er foto’s gemaakt door Marleen Verheul, fotografe.

Dit alles vindt plaats bij:
KYNOLOGEN VERENIGING NIEUWEGEIN
Galecopperzoom 3, 3437 PJ Nieuwegein

Inloop vanaf 09.300 uur, start programma 10.30 uur

Kosten leden rvTT: € 7,50 per hond, niet leden € 10,00.

Deze dag wordt gedeeltelijk samen georganiseerd met de Engelse Cocker Spaniel Club Nederland, ECSCN. We zullen dit leuke ras dus regelmatig tegenkomen op deze dag!

De kantine van KVN Nieuwegein is die dag geopend, dus voor zeer betaalbare prijzen kan iedereen een hapje en drankje bestellen en nuttigen.

Aanmelden:

Familie Fun Dag 23 september 2018
Hoeveel personen?
Hoeveel honden?
Bezig met versturen

Het te betalen bedrag wordt zsm overgemaakt op rekening

NL03 INGB 0006 1363 80
T.n.v.: penn. Rvtt
O.v.v. naam hond